.
Migrationsöverdomstolen, Praxis 2019-2021 samt register. MIG

Migrationsöverdomstolen, Praxis 2019-2021 samt register. MIG

132400

1.324 kr (exkl. moms)

Migrationsöverdomstolen, Praxis 2019-2021 samt register. MIG

Migrationsöverdomstolen, Praxis 2019-2021 samt register. MIG

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Domstolsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 625
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Best.nr: 978-913832773-9
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt

Om publikationen

Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl (extraordinär dispens).

Förvaltningsrätterna (tidigare länsrätterna) i Stockholm, Göteborg och Malmö är av regeringen utsedda attvara migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol.

Denna andra volym omfattar Migrationsöverdomstolens avgöranden för åren 2019–2021. Referaten har, som regel, författats av den sits som dömt i målet.