.
Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna. SOU 2017:14
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna. SOU 2017:14

Betänkande från Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

22000

220 kr (exkl. moms)

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna. SOU 2017:14

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna. SOU 2017:14

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 269
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824565-1
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Kartlägger och beskriver nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna bör läggas på Migrationsverket. Förslaget innebär att Migrationsverket får ansvar för resurserna för verksamheten och fördelningen av dessa. Migrationsverket är redan i dag central förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, återvändande, medborgarskap och återvandring. Verket svarar även för ärendeprocesserna.

Genom att Migrationsverket får ett resursansvar för handläggningen också vid utlandsmyndigheterna skapas en tydlig koppling mellan ansvar, resurser, styrning av processer samt mätning, analys och förbättring för verksamheten. Det bör ge bättre förutsättningar och incitament i ansträngningarna att nå högre effektivitet och kvalitet i hela migrationsverksamheten, oavsett om den bedrivs utomlands eller i Sverige.

Särsklid utredare: Daniel Tarschys
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!