MIG
Domstolsverket

MIG

114300

1,143 kr

Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl (extraordinär dispens). Förvaltningsrätterna (tidigare länsrätterna) i Stockholm, Göteborg och Malmö är av regeringen utsedda attvara migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol.Denna andra volym omfattar Migrationsöverdomstolens avgöranden för åren 2013–2015. Referaten har, som regel, författats av den sits som dömt i målet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Domstolsverket
  • Omfång: 590
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913832636-7