.
MiFID II/MiFIR
  • Bank- och finansmarknadsrätt

MiFID II/MiFIR

Sara Mitelman Lindholm

– hörnstenen i regleringen av värdepappersmarknaden

Planerad utgivning under juni 2024.
0
MiFID II/MiFIR
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

För att ta reda på vilka regler som gäller för värdepappersmarknaden räcker det sällan att enbart läsa i svenska lagar och föreskrifter. Man måste även hitta rätt i den mycket omfattande och snabbväxande EU-regleringen på området. En hörnsten i regleringen på värdepappersområdet är MiFID II och MiFIR, med tillhörande detaljregler i form av delegerade förordningar samt olika typer av icke-bindande vägledningar.

Syftet med denna bok är att ge en översikt över de mest centrala delarna i MiFID II/MiFIR-regelverket. Fokus är på att beskriva reglernas syfte, huvudsakliga innebörd samt förklara hur de olika rättsakterna som ingår i regelverket hänger ihop och var ytterligare information går att finna.

Boken riktar sig till alla som vill lära sig mer om regleringen av värdepappersmarknaden, till exempel compliance officers, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra anställda på banker, värdepappersbolag och fondbolag samt advokater och andra typer av konsulter som är verksamma på det regulatoriska området. Den kan även användas som kurslitteratur och i andra utbildningssammanhang.