Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall (2 kap. 3 § miljöbalken), allmänna råd
Naturvårdsverket

Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall (2 kap. 3 § miljöbalken), allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Ger råd om bl.a. metoder för att förebygga smittspridning av salmonella och andra smittsamma sjukdomar. Jfr även bestämmelser i avfallsförordningen, SFS 2001:1063.

Prenumerera på NFS