Metautvärdering av svenska branschforskningsprogram
Vinnova

Metautvärdering av svenska branschforskningsprogram

20400

204 kr

Jämför resultat och effekter från fyra forskningsprogram inom olika sektorer av näringslivet.
  • Gruvforskningsprogrammet
  • Stålforskningsprogrammet
  • IT- och telekomforskningsprogrammet
  • Skogs- och träindustriprogrammet
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!
Produktdetaljer: