Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall. Prop. 2017/18:16
Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall. Prop. 2017/18:16

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag om ändringar i mervärdesskattelagen i fråga om undantag från skatteplikt för vissa fartyg. Ändringarna innebär att undantaget begränsas till omsättning av fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet. Undantag kommer även att gälla omsättning av fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske.

I propositionen föreslås vidare en ändring av deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall. Den som är befriad från mervärdesskatt p.g.a. låg omsättning kan välja att ändå bli skattskyldig och ta ut mervärdesskatt efter beslut från Skatteverket.
Produktdetaljer: