Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m.
Finansdepartementet

Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m.

29000

290 kr (exkl. moms)

Föreslår ett antal förändringar av momslagen för att anpassa den svenska momslagen till EG-rätten, men också för att ytterligare minska den administrativa bördan för företagen.

Vidare föreslås bl.a. att vissa begrepp i momslagen anpassas ytterligare till EG-rätten och att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund slopas.

Bakgrunden är att Europeiska kommissionen konstaterar att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund strider mot EG:s momsdirektiv och därför har beslutat att inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige.

Det är emellertid viktigt att verksamhet som i dag är skattebefriad även fortsättningsvis kan vara det, i den mån det är möjligt enligt momsdirektivets bestämmelser. Utredarna har därför anpassat de befintliga undantagen i momslagen till de undantag från moms som gäller enligt EG-rätten.

Det är emellertid viktigt att verksamhet som i dag är skattebefriad även fortsättningsvis kan vara det, i den mån det är möjligt enligt momsdirektivets bestämmelser. Utredarna har därför anpassat de befintliga undantagen i momslagen till de undantag från moms som gäller enligt EG-rätten. Undantag för mervärdesskatt föreslås även i fortsättningen gälla för allmännyttiga ideella föreningar som tillhandahåller social omsorg inklusive själavård, idrottstjänster, vissa kulturella tjänster eller utbildningstjänster.

Det förslås att ett särskilt undantag införs för så kallade penninginsamlingsevenemang, det vill säga försäljning av varor och tjänster för att finansiera viss ideell verksamhet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 300
  • Utgiven: 2009
  • Serie: Ds 2009:058
  • ISBN/Best.nr: 978-913823308-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning