.
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt

Emil Frennberg, Martin Jacobsson, Ulrika Hansson

En kommentar

Produkt-id: 6013302669478
ID: DE932BFD52ED6182852583D8001FCD04
Mervärdesskatt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till mervärdesskattelagen och till de bestämmelser i skattebetalningslagen som har särskild anknytning till mervärdesskatt.

I kommentarerna redovisar författarna uttalanden i förarbeten och bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem.

Sjätte momsdirektivet finns intaget som bilaga.

En sammanställning över avgöranden från EG-domstolen gällande tolkningen av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG, liksom en sammanställning över Skatteverkets styrsignaler/skrivelser avseende mervärdesskatt och rättsfallsregister avseende Regeringsrättens och EG-domstolens avgöranden samt sakregister kompletterar det övriga materialet.

Dessutom publiceras fortlöpande Regeringsrättens referat- och notismål gällande mervärdesskatt.

Uppdateras vanligen tre gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt tre gånger per år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027041.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"DE932BFD52ED6182852583D8001FCD04", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"DE932BFD52ED6182852583D8001FCD04", "verkid"=>"DE932BFD52ED6182852583D8001FCCA01", "subject_areas"=>["Ekonomi", "Straffrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0380", "id"=>"14B6785455D19D95C125752F003EBF96", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Emil", "lastname"=>"Frennberg"}, {"contact_id"=>"1764", "id"=>"E5524246CCFCB4F4C12575680038EF94", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Martin", "lastname"=>"Jacobsson"}, {"contact_id"=>"0662", "id"=>"4055C3F165EB821BC12577B900429D1E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulrika", "lastname"=>"Hansson"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED"}