.
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt

En kommentar

254200

2.542 kr (exkl. moms)

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till mervärdesskattelagen och till de bestämmelser i skattebetalningslagen som har särskild anknytning till mervärdesskatt.

I kommentarerna redovisar författarna uttalanden i förarbeten och bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem.

Sjätte momsdirektivet finns intaget som bilaga.

En sammanställning över avgöranden från EG-domstolen gällande tolkningen av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG, liksom en sammanställning över Skatteverkets styrsignaler/skrivelser avseende mervärdesskatt och rättsfallsregister avseende Regeringsrättens och EG-domstolens avgöranden samt sakregister kompletterar det övriga materialet.

Dessutom publiceras fortlöpande Regeringsrättens referat- och notismål gällande mervärdesskatt.