Mera glädje för pengarna. SOU 2013:19
Kulturdepartementet

Mera glädje för pengarna. SOU 2013:19

Slutbetänkande av utredningen Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang

44700

447 kr (exkl. moms)

Målet är polisfria arenor!

Presenterar drygt 60 förslag för att möta det s.k. huliganvåldet och förbättra säkerheten i samband med idrottsarrangemang främst när det gäller publiksporterna fotboll och ishockey.
Tyngdpunkten i förslagen ligger på prevention och idrottsrörelsens ansvar för säkerheten på arenorna. Föreslår att polisen och idrottsklubbarna/arrangörerna gemensamt hittar en lösning som normalt medger polisfria arenor. Endast när klubbarna begär polispersonal inne på arenorna eller när polisen själv tvingas ingripa bör fakturering förekomma.
Redovisar också en kartläggning av Stiftelsen Tryggare Sverige om förekomsten av våld, hot och trakasserier inom fotboll och ishockey. Resultaten pekar på att drygt 40 procent av klubbdirektörerna och sportcheferna samt något färre domare och publikvärdar drabbats under det senaste året.
Ett problem är också de kriminella inslagen i vissa klubbars »firmor» samt förekomsten av alkohol och andra droger.
I övrigt läggs fokus på metoder för att stödja en positiv supporterkultur och idrottens ursprungliga folkrörelseideologi. I detta sammanhang presenteras det framgångsrika arbete som gjorts i England mot bakgrund av 1980-talets läktarkatastrofer (Heyzelstadion i Bryssel m.fl.)

Särskild utredare: Björn Eriksson

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 484
  • Utgiven: 2013
  • Serie: SOU 2013:019
  • ISBN/Best.nr: 978-913823911-7
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kultur, Straffrätt & Rättsväsen