Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. SOU 2015:81.
Utbildningsdepartementet

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. SOU 2015:81.

28000

280 kr (exkl. moms)

Föreslår att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår även att skolplikten ska förlängas, under högst ett år för en elev som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan. Skolhuvudmännen bestämmer om den förlängda skolplikten ska fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. Förslagen föreslås införas läsåret 2017/18.Vidare föreslår utredningen att huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleverna.
Särskild utredare: Ann-Marie BeglerFör att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!