.
Mer än tur i struktur
  • Offentlig rätt

Mer än tur i struktur

En ESO-rapport om kommunal effektivitet

25400

254 kr (exkl. moms)

Mer än tur i struktur

Mer än tur i struktur

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 166
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824495-1
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Rapporten visar att det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i grund- och gymnasieskolan samt i äldreomsorgen. Det tyder på att stora belopp skulle kunna sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt. Men det är viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar, annars riskerar fel kommuner att pekas ut som ineffektiva.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet. Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar, kan en kommun få en uppfattning om var effektiviseringar kan genomföras. I rapporten presenteras ett verktyg för sådana jämförelser.

Rapporten konstaterar också att effektiviteten tenderar att minska under perioder med minskande antal elever eller brukare. Det tyder på anpassningssvårigheter, och författarna betonar vikten av att kommuner arbetar aktivt med strategier för att anpassa kostymen efter behoven.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.