Medling om Dennispaketet
Miljö- och naturresursdepartementet

Medling om Dennispaketet

Rapport 1994:05 från Miljövårdsberedningen.

10560

106 kr (exkl. moms)

Redovisar en vetenskaplig medling om det s.k. Dennispaketet där såväl miljömässiga som ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ debatteras av motståndare och företrädare för överenskommelsen. Fem parvisa debatter presenteras med inledning och sammanfattning av en "medlare".
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Miljö- och naturresursdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 123
  • Utgiven: 1994
  • ISBN/Best.nr: 91-38-30406-6
  • Ämnen: Energi & Miljö, Ekonomi & Näringsliv, Trafik & Transporter