Medieutredningen, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Medieutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: