.
Medierätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Medierätt

Dag Wetterberg

En handbok

0
Medierätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt
 • Författare: Dag Wetterberg

Om boken

Medierätt. En handbok behandlar de centrala rättsområdena inom mediejuridiken. Sedan den förra upplagan har det skett förändringar på samtliga rättsområden inom medierätten. I denna upplaga beaktas ändringarna i 2019 års revision av tryckfrihetsförordningen och införandet av det nya brottet utlandsspioneri per den 1 januari 2023. Inom upphovsrätten tas DSM-direktivet upp som blev svensk lag från och med den 1 januari 2023. I denna upplaga görs även en uppdaterad genomgång av dataskyddsförordningen, GDPR. Inom marknadsrätten trädde en ny konsumentköplag i kraft 2022. Vidare har ett nytt kapitel tillkommit där de speciella instanserna inom medierätten gås igenom. Dessutom har checklistorna och begreppen utökats.

Boken är tänkt att kunna användas som studentlitteratur i medierätt på jurist- och journalistutbildningar och av yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med medierätten. Boken är kurslitteratur på specialkursen i medierätt vid Stockholms universitet.