.
Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar
  • Offentlig rätt

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar

Delbetänkande från Medieutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 354
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824369-5
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll.

Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.
Särskild utredare: Anette Novak

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!