Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar
Kulturdepartementet

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar

28000

280 kr (exkl. moms)

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll.Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.
Särskild utredare: Anette NovakTeckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!