Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik; Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2017:65
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik; Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2017:65

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: