Medicinteknisk säkerhet
Norstedts Juridik

Medicinteknisk säkerhet

57100

571 kr

Författare:
Göran Liedström

Den medicintekniska säkerheten är en konkret och praktisk fråga för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, för tillverkare och distributörer av medicintekniska produkter, myndigheter och intresseorganisationer m.fl. Boken ger en helhetsbild av verksamhetsområdet och är tänkt att vara en handbok i det dagliga arbetet.

Innehållet baseras i flera avseenden på en tidigare publikation (Lagen om medicintekniska produkter, Norstedts Juridik, andra upplagan 2000). Förändringen av tillsynsanvaret samt bl.a. tillkomsten av ett flertal nya författningar är anledningen till att säkerhetsaspekten markeras och lyfts fram i bokens titel.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 288
  • Utgiven: 2002
  • ISBN: 978-913910566-4