.
Medicinsk rätt
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Medicinsk rätt

Kavot Zillén, Titti Mattsson, Santa Slokenberga
47100

471 kr (exkl. moms)

Medicinsk rätt

Medicinsk rätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Området för medicin och hälsa skapar dagligen nyhetsuppslag rörande dess kvalitet, tillgång, ansvar och konsekvenser för människors liv. De frågor som behandlas inom den medicinska rätten ligger i gränslandet mellan medicin och juridik, där även etiska, sociala och policydimensioner spelar in. De medicinrättsliga reglerna berör och påverkar flera aktörer på området för hälsa och medicin, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare, patienter, forskare och olika beslutsfattare på myndigheter.

Medicinsk rätt behandlar vissa kärnområden inom den medicinska
rätten, bl.a. följande:
• Hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar och patientens ställning.
• Hälso- och sjukvårdssekretess.
• Psykiatrisk tvångsvård.
• Smittskydd.
• Läkemedelsrätt, det rättsliga området för genetiska ingrepp och
klinisk forskning.

Medicinsk rätt är en lärobok som riktar sig till juriststudenter och studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt verksamma inom samma områden. Det är även en värdefull bok för andra som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

I denna andra upplaga av boken har grundkapitlen reviderats och
fyra nya kapitel tillkommit som alla berör olika relevanta och aktuella
delar av den medicinska rätten.

Bokens författare har särskilda sakkunskaper inom området för
medicinsk rätt, där många har gedigen forskningserfarenhet och/eller
stor erfarenhet av juridiskt och praktiskt arbete inom området.