Medicinsk rätt
  • Hälso & sjukvard
  • Utbildning & Forskning

Medicinsk rätt

43100

431 kr (exkl. moms)

Medicinsk rätt

Medicinsk rätt

Om boken

Området för medicin och hälsa skapar dagligen nyhetsuppslag rörande dess kvalitet, tillgång, ansvar och konsekvenser för människors liv. De frågor som behandlas inom den medicinska rätten ligger i gränslandet mellan medicin och juridik, där även etiska och sociala dimensioner spelar in. De medicinrättsliga reglerna berör och påverkar flera aktörer på området för hälsa och medicin, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare, patienter, forskare och olika beslutsfattare på myndigheter.

Medicinsk rätt behandlar vissa kärnområden inom den medicinska rätten, bl.a. följande:

• Hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar och patientens ställning.

• Hälso- och sjukvårdssekretess.

• Psykiatrisk tvångsvård.

• Organdonation.

• Läkemedelsrätt, det rättsliga området för genetiska interventioner och klinisk forskning.

Medicinsk rätt är en lärobok som riktar sig till juriststudenter och studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt verksamma inom samma områden. Det är även en värdefull bok för andra som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.