.
Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41

Betänkande från Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

18000

180 kr (exkl. moms)

Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41

Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 158
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824612-2
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Allt mer offentligt finansierad verksamhet inom till exempel välfärdssektorn bedrivs i dag i privat regi, vilket lett till minskad insyn i hur skattebetalarnas pengar används. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka ytterligare offentligt finansierade men privat bedrivna verksamheter, utöver skola, vård och omsorg, som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd. Förslagen innebär bl.a. att ett meddelarskydd också ska införas i kollektivtrafiksverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.

Särskild utredare: Carina Gunnarsson
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!