Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Skr. 2016/17:38
Finansdepartementet

Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Skr. 2016/17:38

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag för att motverka en i dag vanlig skatteplanering, som går ut på att, i stället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren, paketera fastigheten i ett bolag genom gåva och avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler vid en sådan paketering skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde kan reglerna utnyttjas på ett sätt som inte är avsett.

I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

Den skatteplanering som förslaget avser att motverka medför ett betydande skattebortfall. Om åtgärder inte omedelbart vidtas finns det stor risk för att detta skattebortfall fortsätter. De nya reglerna tillämpas därför från och med den 28 oktober 2016.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 7
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Skr. 2016/17:038
  • ISBN/Best.nr: SKR1617038
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering