.
Medborgarskapslagen
  • Offentlig rätt
  • Försvar
  • Förvaltningsrätt
  • Medborgarskap och utlänningslagstiftning

Medborgarskapslagen

Håkan Sandesjö, Kurt Björk

med kommentarer

Produkt-id: 4338942214188
ID: 3CADE4A6E07E8FE0852583D30047F4B4

721 kr (exkl. moms)

Medborgarskapslagen

Medborgarskapslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Bestämmelser om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap har funnits sedan slutet av 1800-talet. Nu gällande rätt finns i lagen om svenskt medborgarskap. I boken redovisas dessa bestämmelser samt de överväganden som legat till grund för både äldre och nuvarande bestämmelser i lagen.I den politiska integrationsdebatten diskuteras ofta betydelsen av medborgarskap och förutsättningarna för att kunna få ett svenskt medborgarskap. Medborgarskapsfrågorna aktualiseras också i många andra sammanhang. Boken fyller en viktig funktion som kunskapskälla för de som på ett eller annat sätt deltar i debatten eller i övrigt tillämpar eller vill lära sig lagstiftningen. Jämfört med tidigare upplagor är redovisningen i boken mer systematiserad med fler och tydligare rubriker i syfte att underlätta läsningen och förståelsen av en delvis mycket svårtillgänglig praxis. Liksom tidigare redovisas äldre bestämmelser eftersom de fortfarande kan vara av betydelse för att avgöra om en person förvärvat eller förlorat svenskt medborgarskap vid ett visst tillfälle.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139117209.png", "type"=>"print", "product_id"=>"3CADE4A6E07E8FE0852583D30047F4B4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"3CADE4A6E07E8FE0852583D30047F4B4", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F4500478C044", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Försvar", "Förvaltningsrätt", "Medborgarskap och utlänningslagstiftning"], "subtitle"=>"med kommentarer", "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0316", "id"=>"0CB52F65046C3AFDC1257540003C3557", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Håkan", "lastname"=>"Sandesjö"}, {"contact_id"=>"1068", "id"=>"7EFEFB11EC59C688C1257540003C652A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kurt", "lastname"=>"Björk"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"363", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"504", "size"=>"304", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2020", "publicerat_datum"=>"2020-01-15", "publicerat_timestamp"=>1579046400}