Medborgarnas EU
Utrikesdepartementet

Medborgarnas EU

0

0 kr (exkl. moms)

Behandlar samarbetet inom EU i rättsliga och inrikes frågor med hänvisning till artiklarna i Romfördraget, Maastrichtfördraget och andra gemensamma fördrag.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.