Medborgarnas EU
Utrikesdepartementet

Medborgarnas EU

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Behandlar samarbetet inom EU i rättsliga och inrikes frågor med hänvisning till artiklarna i Romfördraget, Maastrichtfördraget och andra gemensamma fördrag.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.
Digital utgåva: