Medborgarnas EU
Utrikesdepartementet

Medborgarnas EU

- frihet och säkerhet? Frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996. Rapport från EU 96-kommittén.

0

0 kr (exkl. moms)

Behandlar samarbetet inom EU i rättsliga och inrikes frågor med hänvisning till artiklarna i Romfördraget, Maastrichtfördraget och andra gemensamma fördrag.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 30
  • Utgiven: 1995
  • Serie: SOU 1995:102
  • ISBN/Best.nr: 91-38-20061-9
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen