Medbestämmandelagen
Norstedts Juridik

Medbestämmandelagen

En kommentar. Del I (1-32 §§)

68600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

686 kr (exkl. moms)

Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32.

Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32.

Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.
Målgrupp
Juridiska, Human Resources
Digital upplaga: