Medbestämmandelagen
Karnov Group

Medbestämmandelagen

En kommentar

66900

669 kr (exkl. moms)

Författare:
Örjan Edström

Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf.

Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet.

Kommentaren behandlar MBL:s regler om förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, stridsåtgärder, medling och tvistelösning m.m. Rättsläget redogörs för med hänvisningar till lagens förarbeten, litteraturen och ett stort antal rättsfall. Olika tolknings- och tillämpningsproblem klaras ut. Dessutom berörs viktigare kollektivavtal på området.

I anslutning till MBL:s regler behandlas även MBL:s tillämpning på den offentliga sektorn och den inverkan som främst EU-rätten och Europakonventionen har på tillämpningen av MBL.

I slutet av boken finns ett sak- och rättsfallsregister samt hänvisningar till litteratur på området.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2020
  • Serie: Lexino
  • ISBN: 978-917610690-7
  • Ämnen: Arbetsliv