.
Medbestämmandelagen
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt

Medbestämmandelagen

En kommentar. Del I (1-32 §§)

0
Medbestämmandelagen
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt
 • Författare: Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson, Tommy Larsson

Om boken

Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.