Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. SOU 2018:17
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Skola och utbildning

Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. SOU 2018:17

Slutbetänkande från Utredningen om en bättre skola genom attraktiva skolprofessioner

55000

550 kr (exkl. moms)

Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. SOU 2018:17

Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. SOU 2018:17

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 697
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824770-9
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag.

Utredningen presenterar Professionsprogrammet som utredningens bärande strategi. Syftet med programmet är attskapa en sammanhållande systematik för såväl utveckling av lärares och skolledares kompetens som dess strategiska användning. Man gör bedömningen att den utvecklingsmodell som tanken om ett professionsprogram innebär ger den systematik och struktur som är nödvändig för att kunna föreslå verkningsfulla lösningar på flera av de frågor som utredningen har fått i uppgift att hantera. Detta gäller inte minst den övergripande frågan om hur attraktionskraften i att arbeta som lärare eller rektor kan öka. Professionsprogrammet föreslås omfatta legitimerade lärare och förskollärare samt rektorer och förskolechefer anställda i skolväsendet.

Vidare menar utredningen att kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Man föreslår därför att skollagen ändras så att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att kontinuerligt ta del av kompetensutvecklingsinsatser som stärker yrkesskickligheten.

Utredningen föreslår att fyra nationellt reglerade kompetensnivåer inrättas för legitimerade lärare:
 • legitimerad lärare,
 • erfaren lärare,
 • meriterad lärare samt
 • särskilt meriterad lärare.

Motsvarande nivåer ska finnas för legitimerade förskollärare. Utredningen föreslår att två nationellt reglerade nivåer införs för rektorer: rektor och meriterad rektor.

Särskild utredare: Björn Åstrand

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!