Med tillit växer handlingsutrymmet. SOU 2018:47. Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

Med tillit växer handlingsutrymmet. SOU 2018:47. Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

55000

550 kr (exkl. moms)

Med tillit växer handlingsutrymmet. SOU 2018:47. Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

Med tillit växer handlingsutrymmet. SOU 2018:47. Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

Om boken

Grundidén med tillitsbaserad styrning och ledning är att öka och bibehålla kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom en ökad tillit i styrningen som också innebär ett ökat handlingsutrymme i mötet mellan medborgare och medarbetare. Utredningen definierar tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tilllitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.Särskild utredare: Laura Hartman
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!