.
Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)

22500

225 kr (exkl. moms)

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 319
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824970-3
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheterna och att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. I uppdraget har även ingått att organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Särskild utredare: Christina Forsberg

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!
Se längre ned för länkar till relaterade publikationer.