Med framtiden för sig. ESO-rapport 2020:1
 • Socialrätt
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Arbetsliv
 • Sociala frågor

Med framtiden för sig. ESO-rapport 2020:1

En ESO-rapport om sociala investeringar

18400

184 kr (exkl. moms)

Med framtiden för sig. ESO-rapport 2020:1

Med framtiden för sig. ESO-rapport 2020:1

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 160
 • Utgiven: 2020
 • Serie: ESO-rapport
 • ISBN: 978-913825009-9
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Arbetsliv, Sociala frågor

Om publikationen

Ju tidigare sociala problem kan förebyggas eller upptäckas och åtgärdas, desto större möjligheter för samhället att minska framtida ekonomiska och andra kostnader. I många av landets kommuner och regioner bedrivs nu, i varierande former, olika investeringar i individers kunskaper, kompetenser, hälsa och funktionsförmåga under rubriken sociala investeringar. I rapporten redovisar Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen resultaten av enkäter, intervjuer och fallstudier rörande kommuners och regioners arbete med sociala investeringar. Motiv, utfall, hinder och möjligheter med sociala investeringar undersöks och olika aktörers perspektiv belyses.

Köp ditt eget exemplar av rapporten!

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.