Mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, föreskrifter NFS 2016:13
Naturvårdsverket

Mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, föreskrifter NFS 2016:13

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: