Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor. SOU 2014:53.
Landsbygdsdepartementet

Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor. SOU 2014:53.

24000

240 kr

Dricksvattenutredningen har haft i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. En delaspekt som har lyfts fram i uppdraget gäller den frågeställning som rör hur svenska myndigheters ansvar bör fördelas då det gäller material i kontakt med dricksvatten.
Teckna stående order på SOU från Landsbygdsdepartementet!
Produktdetaljer: