Märkning och bipacksedlar för läkemedel, föreskrift om ändring (LVFS 2005:11), HSLF-FS 2016:73
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Märkning och bipacksedlar för läkemedel, föreskrift om ändring (LVFS 2005:11), HSLF-FS 2016:73

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2005:11.
Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.
Produktdetaljer: