.
Marknadsrätten

Marknadsrätten

Per Jonas Nordell

En introduktion

28900

289 kr (exkl. moms)

Marknadsrätten

Marknadsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt sätts in i ett såväl historiskt som vidare europeiskt och internationellt marknadsperspektiv.

Denna nionde upplaga har framför allt reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i den marknadsföringsrättsliga lagstiftningen med anledning av EU-direktivet 2019/2161 om bättre upprätthållande och moderninseringmodernisering av unionens konsumentskyddsregler – det så kallade Omnibusdirektivet. Det bör också uppmärksammas att en ny konsumentköplag (2022:260) trädde i kraft den 1 maj 2022. Boken har därtill uppdaterats med anledning av senare domstolspraxis och rättsutvecklingen i övrigt.

Boken är i första hand tänkt att användas som kurslitteratur inom jurist- och civilekonomutbildning, men vänder sig även till advokater, bolagsjurister och alla som arbetar med konsumenträtt, reklam och marknadsföring.