.
Marknadsinformation och marknadsmissbruk
  • Associationsrätt

Marknadsinformation och marknadsmissbruk

Daniel Stattin, Sandra Broneus
0
Marknadsinformation och marknadsmissbruk
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta olika värdepapper. Lika viktigt är att information inte missbrukas så att prisbildningen blir felaktig. Med avstamp i denna problematik behandlar författarna bland annat följande frågor:

• Vad är insiderinformation?
• Vilka regler gäller för offentliggörande och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation?
• Hur ska läckor hanteras?
• När har någon gjort sig skyldig till insiderbrott eller obehörigt röjande?
• Vad är marknadsmanipulation?
• Hur är systemet med administrativa och straffrättsliga sanktioner utformat?

I verket redogörs för det juridiska regelverket på området, med tonvikt på marknadsmissbruksförordningen, marknadsmissbrukslagen och kompletteringslagen.