.
Marknadsinformation och marknadsmissbruk
  • Associationsrätt

Marknadsinformation och marknadsmissbruk

Daniel Stattin, Sandra Broneus
Produkt-id: 6974562500774
ID: P000042530

637 kr (exkl. moms)

Marknadsinformation och marknadsmissbruk

Marknadsinformation och marknadsmissbruk

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta olika värdepapper. Lika viktigt är att information inte missbrukas så att prisbildningen blir felaktig. Med avstamp i denna problematik behandlar författarna bland annat följande frågor:

• Vad är insiderinformation?
• Vilka regler gäller för offentliggörande och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation?
• Hur ska läckor hanteras?
• När har någon gjort sig skyldig till insiderbrott eller obehörigt röjande?
• Vad är marknadsmanipulation?
• Hur är systemet med administrativa och straffrättsliga sanktioner utformat?

I boken redogörs för det juridiska regelverket på området, med tonvikt på marknadsmissbruksförordningen, marknadsmissbrukslagen och kompletteringslagen.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139022961.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000042530", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000425271", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0427", "id"=>"1BCBA352730D2E6DC12575D60043C062", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Daniel", "lastname"=>"Stattin"}, {"contact_id"=>"1079", "id"=>"7FEA445B93F68336C12583E500599ADB", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sandra", "lastname"=>"Broneus"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"90", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"446", "size"=>"274", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-02-25", "publicerat_timestamp"=>1645747200}