.
Marknadsföringsrätten
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Marknadsföringsrätten

Ulf Bernitz

Svensk och europeisk marknadsrätt 2

0
Marknadsföringsrätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2020
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Ulf Bernitz

Om boken

Marknadsföringsrätten är ett grundläggande verk i ämnet. Det ger en samlad framställning av området på grundval av marknadsföringslagen och den bakomliggande unionsrätten. Denna andra upplaga är till stora delar omarbetad eller omskriven.

Verket behandlar både skyddet för konsumenter och för näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder av olika slag. Det lägger särskild tyngdpunkt på ämnesområdets centrala frågor, såsom bedömningen av vilseledande marknadsföring och efterbildning samt utvecklingen i domstolarnas omfattande praxis.

Verket är helt fristående i förhållande till Svensk och europeisk marknadsrätt 1, som särskilt behandlar konkurrensrätten.

Verket är avsett både som lärobok och som ett arbete till ledning vid den praktiska tillämpningen av marknadsföringslagen.

ULF BERNITZ är professor i Europarätt vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av ämnesområdet som författare och rådgivare. Han ledde den statliga utredning som ledde fram till 1995 års marknadsföringslag. Han är även knuten till University of Oxford.