Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Marknadsföring av humanläkemedel, föreskrifter
Läkemedelsverket

Marknadsföring av humanläkemedel, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändras av LVFS 2015:6.