Marknadsdomstolens avgöranden 2013
Norstedts Juridik

Marknadsdomstolens avgöranden 2013

157900

1 579 kr

Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2013 (MD 2013). Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettiofemte i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfattande rubrik- och sakregister underlättar sökandet i boken.
Produktdetaljer: