Marknadsdomstolens avgöranden 2010
Norstedts Juridik

Marknadsdomstolens avgöranden 2010

151300

1,513 kr (exkl. moms)

Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2010. Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettioandra i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfattande rubrik- och sakregister underlättar sökandet i boken.