Markexploatering
Norstedts Juridik

Markexploatering

32600

326 kr

Författare:
Eidar Lindgren , Thomas Kalbro
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext juridiskt regelsystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem m.m. samt expropriationslagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna samhällsbyggnadsändamål. Boken beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler och hur de samordnas och kombineras i olika situationer.I denna femte upplaga är de ändringar i bland annat plan- och bygglagen som gäller från 1 januari 2015 inarbetade.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 192
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913920744-3