Markanvändningen i Sverige
Statistiska centralbyrån/SCB

Markanvändningen i Sverige

26400

264 kr

Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av marken för olika ändamål. Syftet med den här boken är att med hjälp av statistik ge en sammanvägd bild av hur marken ägs och nyttjas i Sverige samt att beskriva hur markanvändningen förändras över tid.
Produktdetaljer: