Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
Norstedts Juridik

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis

En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

126800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,268 kr (exkl. moms)

Författare:
Hans Danelius
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg fortsätter att i snabb takt utveckla sin rättspraxis. Domstolens målbalans har visserligen minskat under de senaste åren, men det fanns fortfarande vid halvårsskiftet 2015 nästan 64 000 anhängiga mål. Under första halvåret 2015 avgjorde domstolen över 25 000 mål, varav omkring 1 800 genom domar och resten genom beslut om avvisning eller avskrivning.

En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och diskriminering har ofta varit föremål för domstolens bedömning.

I denna femte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en översikt över domstolens omfattande rättspraxis under tiden fram till den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 726
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911464-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Hans Danelius
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg fortsätter att i snabb takt utveckla sin rättspraxis. Domstolens målbalans har visserligen minskat under de senaste åren, men det fanns fortfarande vid halvårsskiftet 2015 nästan 64 000 anhängiga mål. Under första halvåret 2015 avgjorde domstolen över 25 000 mål, varav omkring 1 800 genom domar och resten genom beslut om avvisning eller avskrivning.

En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och diskriminering har ofta varit föremål för domstolens bedömning.

I denna femte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en översikt över domstolens omfattande rättspraxis under tiden fram till den 1 juli 2015.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Folkrätt och internationell privaträtt
  • Publicerad: 2015-09-15
  • Version: 5
  • ISBN: 978-913911464-2