Mänskliga rättigheter för alla och envar
Norstedts Juridik

Mänskliga rättigheter för alla och envar

41500

415 kr (exkl. moms)

De mänskliga rättigheterna är alla människors individuella och juridiska rättigheter, oberoende av vilket land man bor. Denna grundläggande introduktion förklarar varför och hur de kommit till, vilka de är, var man hittar dem, hur efterlevnaden sköts och hur man kontrollerar och straffar brott mot dem.. Dessa rättigheter är omfattande och rör bl.a. slaveri, att säga vad man vill, egendom, social trygghet, bostad, arbete, kultur och hälsa. Barns, kvinnors och flyktingars rättigheter beskrivs. Boken innehåller en lista över konventioner, länkar och register. Den rekommenderas som kursbok i gymnasiet och för vuxna och är skriven av en förbundsjurist respektive utbildningsansvarig på Röda Korset. För lärarinstruktion, kontakta

En grundläggande introduktion med många exempel
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 219
  • Utgiven: 2007
  • ISBN: 978-913910848-1
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen