.
Mänskliga rättigheter
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt
 • Internationell rätt och folkrätt

Mänskliga rättigheter

David I. Fisher

En introduktion

Produkt-id: 8186694992171
ID: P000046544

241 kr (exkl. moms)

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 10
 • Omfång: 106
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139026945
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar: Internationell rätt och folkrätt,
 • Författare: David I. Fisher

Om boken

Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter.

På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken redogör också för de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet. Boken riktar sig i första hand till studenter på landets juristutbildningar men kan också med fördel användas på andra utbildningar där ämnet mänskliga rättigheter ingår.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026945.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046544", "primary"=>"true", "verkid"=>"32DB5E70D9BEDDD785258131004F135C10", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Internationell rätt och folkrätt", "Straffrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2023-06-01", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1072", "id"=>"7F259CD7006831B9C1257551005E4021", "role"=>"Författare", "firstname"=>"David I.", "lastname"=>"Fisher"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"436", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"10", "priceresellers"=>"169", "size"=>"106", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-05-31", "publicerat_timestamp"=>1685491200, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}