.
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå rapport 2010:18

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå rapport 2010:18

Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

20600

206 kr (exkl. moms)

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå rapport 2010:18

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå rapport 2010:18

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om publikationen

Handlingsplan med 56 åtgärder - vad blev resultatet?

Hösten 2007 presenterade regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera arbetetet. I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts, vilka resultat åtgärderna gett och vilka utvecklingsområden som identifieras. Handlingsplanen har sammanfattningsvis bidragit till
 • ökad kunskap i arbetet med målgrupperna
 • nya lättillgängliga kunskapskällor
 • en mängd projekt med nya lokala verksamheter
 • nya värdefulla verksamhetsmodeller
 • mer strukturerade hot- och riskbedömningar inom polisen.

  Det är mer osäkert
 • i vilken utsträckning utbildningar kommer att ges även i fortsättningen
 • om de lokala projekten kommer att överleva
 • polisens hot- och riskbedömningar lett till fler och bättre skyddsåtgärder.
  Antalet anmälningar och personuppklarade brott har ökat, men andelen anmälningar som personuppklaras ligger kvar på ungefär samma nivå.
  Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.