Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring
Kulturdepartementet

Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring

Forskningsantologi från Medieutredningen

47400

474 kr (exkl. moms)

Som ett led i Medieutredningens arbete har framstående medieforskare från olika lärosäten ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner. Dessa har av utredningens forskningsledare Oscar Westlund sammanställts i denna forskningsantologi.

Författarnas val av begrepp, teser, slutsatser och implikationer är forskarnas egna och inte Medieutredningens. Däremot har bidragen utgjort ett värdefullt underlag i utredningens fortsatta arbete. Antologin ska ge en bild av den svenska medieforskningen 2016 som bidrar till ökade insikter och fördjupad förståelse för medier i allmänhet och medier i demokratins tjänst i synnerhet. Några av kapitelrubrikerna:
  • Digitala plattformar och data
  • Journalistikens profession, marknad och finansiering
  • Medieanvändning och medie- och informationskunnighet

Särskild utredare: Anette Novak.
Köp den tryckta utredningen!

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 549
  • Utgiven: 2016
  • Serie: SOU 2016:030
  • ISBN/Best.nr: 978-913824433-3
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Kultur, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning