Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring

Forskningsantologi från Medieutredningen

47400

474 kr (exkl. moms)

Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring

Människorna, medierna & marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 549
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824433-3
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Som ett led i Medieutredningens arbete har framstående medieforskare från olika lärosäten ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner. Dessa har av utredningens forskningsledare Oscar Westlund sammanställts i denna forskningsantologi.

Författarnas val av begrepp, teser, slutsatser och implikationer är forskarnas egna och inte Medieutredningens. Däremot har bidragen utgjort ett värdefullt underlag i utredningens fortsatta arbete. Antologin ska ge en bild av den svenska medieforskningen 2016 som bidrar till ökade insikter och fördjupad förståelse för medier i allmänhet och medier i demokratins tjänst i synnerhet. Några av kapitelrubrikerna:
 • Digitala plattformar och data
 • Journalistikens profession, marknad och finansiering
 • Medieanvändning och medie- och informationskunnighet

Särskild utredare: Anette Novak.
Köp den tryckta utredningen!

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!